Nowe projekty na rzecz rodzin

people

Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformowały o wspólnych projektach, jakie będą prowadzone w najbliższym czasie na rzecz rodzin. Pierwszym działaniem jest projekt „Wsparcie rodziny – jasne, że tak”. W projekcie, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, weźmie udział dwóch partnerów: Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” oraz Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Pierwszy z partnerów ma za zadanie utworzenie Poradni dla rodziny, dzięki czemu wzrośnie o ośmiu liczba asystentów rodziny działających na rzecz potrzebujących pomocy. Natomiast Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci PIKUŚ zostanie utworzony przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Budżet projektu wynosi ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, z czego ponad 2 miliony 100 tysięcy to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma być realizowany w okresie od lipca 2016 do stycznia 2018 r.
W ramach współdziałania Urzędu Miasta i Mops-u udało się również zorganizować wyjazdy wakacyjne dla ponad 320 najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Częstochowy. Dzieci wyjadą na darmowe turnusy kolonijne do Zawoi oraz Jastrzębiej Góry.

ZD