Nowe przepisy dla organizatorów pielgrzymek

Nowe przepisy dla organizatorów pielgrzymek

Fot. BPJG

Od wczoraj (28 czerwca) na Jasnej Górze obowiązują nowe przepisy organizacji pielgrzymek. Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski podkreślił w wydanym z tej racji dokumencie, że: „jasnogórskie sanktuarium to miejsce święte, otwarte na różnorodność grup społecznych z zachowaniem wzajemnego szacunku”.

Jasna Góra pełni ważną rolę w życiu Kościoła w Polsce. Co roku przyjeżdżają tu miliony osób z całego świata, aby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski. Uczestnicy pielgrzymek, ich organizatorzy oraz osoby, przybywające do klasztoru w ramach określonych wydarzeń, zobowiązani są do przestrzegania nowego regulaminu. Nowe przepisy porządkują m.in. kwestie wypowiedzi osób świeckich, manifestowania poglądów politycznych oraz przekonań społecznych, które stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. Więcej na ten temat mówi o. Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_nowe_Legan_29_06_2020.mp3]

O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry przypomniał w dokumencie, że organizatorzy, uczestnicy pielgrzymek oraz innych wydarzeń w klasztorze jasnogórskim zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa kanonicznego, norm wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, przepisów prawa państwowego oraz zasad określonych przez przeora i kustosza Jasnej Góry. Na stronie internetowej sanktuarium umieszczono nowy komunikat dotyczący przepisów sanitarnych, obowiązujących na Jasnej Górze w dobie koronawirusa. Apel do wiernych o przestrzeganie obostrzeń kierują o. Michał Legan oraz podkom. Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/2_nowe_Legan_Gieres_29_06_2020.mp3]

Jasna Góra to miejsce dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę. Sanktuarium otwarte jest dla ludzi z różnych grup społecznych z zachowaniem poszanowania wiary i nauk Kościoła katolickiego.

Pełny tekst regulaminu dotyczącego organizowania pielgrzymek oraz innych wydarzeń na Jasnej Górze dostępny jest na stronie jasnagora.com.

ABK