Nowe świadczenie dla rodziców od 2016 roku

kalkulator

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, dzięki któremu rodzice nowo narodzonych dzieci otrzymywać będą 1000 złotych miesięcznie na rękę przez rok po urodzeniu dziecka, niezależnie od dochodów. W przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuży się nawet do 71 tygodni. Co ważne, ze świadczenia będą mogli korzystać rodzice nie posiadający umowy o pracę, co było do tej pory podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia rodzicielskiego. Nowe świadczenie będzie natomiast przysługiwać osobom bezrobotnym, jednak tylko zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, studentom, rolnikom ubezpieczonym w KRUS oraz zatrudnionym na umowę o dzieło.

Głównym celem nowej formy pomocy dla rodziców jest wsparcie matek i ojców, którzy nie są uprawnieni do urlopów rodzicielskich. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie chęci do skorzystania z pomocy do MOPS-u w okresie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku po tym terminie nie powoduje, że rodzic nie otrzyma świadczenia, jednak skróci się okres jego wypłacania (pieniądze za okres wcześniejszy nie będą wypłacane).

Jest również dobra informacja dla rodziców, którzy doczekali się swojego potomka w tym roku. W takim przypadku świadczenie również będzie wypłacane, jednak w okresie skróconym o czas narodzin pociechy do końca roku 2015, tj. jeżeli dziecko przyszło na świat 1 listopada 2015 roku, rodzice będą mogli pobierać świadczenie w 2016 roku przez 10 miesięcy.

Nowe świadczenie rodzicielskie według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej może objąć blisko 125 tys. osób. Koszt rozwiązania w 2016 roku szacowany jest na 1,2 mld (miliard dwieście milionów złotych). Co istotne, rodzice niezależnie od pobierania nowego świadczenia mają prawo do otrzymania jednorazowej pomocy w postaci popularnego „becikowego.”

PB