Nowe wsparcie PFR dla Zielonego Zwrotu TAURONA

Polski Fundusz Rozwoju i TAURON zainicjowali wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

– Nawiązana współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju to istotny krok w zapewnieniu elastycznego finansowania Zielonego Zwrotu TAURONA. W ramach tej strategii tylko do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 MW – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W ubiegłym roku nabyliśmy już farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE – dodaje prezes TAURONA.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje TAURONA w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda. Wsparcie PFR będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji. Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będzie modelowane tak, by zapewnić Grupie TAURON docelowy udział na poziomie co najmniej 50% + 1 akcja.

– Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są częścią strategii Polskiego Funduszu Rozwoju. Dlatego stworzyliśmy program PFR Green Hub dedykowany inwestycjom i wsparciu polskich innowacji w obszarze odnawialnych źródeł energii. Nawiązaliśmy współpracę z TAURONEM, aby połączyć nasze kompetencje i poprzez wspólne inwestycje zwiększyć udział OZE w polskim miksie energetycznym. Koinwestycje z TAURONEM to tylko jeden z elementów programu PFR Green Hub, w którym będziemy realizować szereg innych projektów w kierunku niskoemisyjności – mówi Paweł Borys, prezes PFR.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_TAURON_ZIMNOCH_24_03_2020.mp3]

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot TAURONA, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy TAURON w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. o ponad 50%.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_TAURON_ZIMNOCH_24_03_2020.mp3]

– Program PFR Green Hub, który stał się jednym z głównych filarów strategii rozwoju PFR, zakłada zaangażowanie naszej spółki oraz spółek zależnych w transformację energetyczną w formie kompleksowej. Chcemy wykorzystać wszystkie nasze kompetencje, począwszy od inwestycji bezpośrednich, poprzez wsparcie dla środowiska start-upów działających w branży clean-tech, energy-efficiency czy OZE, aż po aktywność marketingową, zarządzanie wiedzą i wsparcie w obszarze rozwiązań systemowych i regulacyjnych. Ze strony PFR padła deklaracja o zaangażowaniu umożliwiającym realizację projektów na poziomie 4-5 mld PLN – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

PFR będzie także nadal rozwijał swoje kompetencje w obszarze biogazu, który już dzisiaj jest istotnym obszarem inwestycyjnym funduszy PFR, a przyszłości biometanu i innych nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, umożliwiających ograniczanie emisyjności i unowocześnianie polskiej energetyki.

Źródło: Tauron