Nowi rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy

Europejska Pielgrzymka Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy trwała na Jasnej Górze w dniach 9-10 listopada. Centralnym punktem pielgrzymki jest zawsze uroczysta inwestytura, czyli przyjęcie nowych członków do Rycerstwa. Ceremonia odbywa się w  Sali Rycerskiej.

Podczas tegorocznej uroczystości czterej nowi Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy, na znak przynależności do Rycerstwa otrzymali krzyż i pamiątkowy dyplom. Zostali także przyobleczeni białym płaszczem z wyszytym niebieskim krzyżem ośmioramiennym i wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy rycerskim pasowaniu złożyli uroczyste ślubowanie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_ślubowanie.mp3]

O tym jak ważna jest przynależność do Rycerstwa, mówi Tomasz Winiecki, nowo pasowany rycerz z Pomorza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_TomaszWiniecki.mp3]

Istotę i historię Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy przybliża o. Sebastian Matecki, prodziekan jasnogórskiego rycerstwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/3_oMatecki.mp3]

Inwestyturę poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Franz Weidemann z Dortmundu.

Jakub Szewczyk