„Nowy człowiek w Chrystusie”

11wr5_3493

Temat najbliższej debaty z cyklu „Raport Jasnogórski 2016” to „Nowy człowiek w Chrystusie”. Koncepcję stworzenia „nowego człowieka” sformułował kard. Stefan Wyszyński, człowieka, który będzie wzorem, przykładem, pewnego rodzaju ostoją moralną wobec świata zewnętrznego. Dyskusja dotyczyć będzie też zapewne innego rozumienia tego pojęcia, w których kryją się niebezpieczeństwa.

– Pierwsza pułapka, w którą wpadają wszyscy katolicy, to jest pułapka pelagianizmu, tzn. […] własnymi siłami jesteśmy w stanie w sobie wytworzyć model człowieka doskonałego, który będziemy mogli stawiać wszystkim za wzór – mówi prof. Adam Regiewicz, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który weźmie udział w debacie. – To jest bardzo niebezpieczna formuła, bo wyklucza w tym wszystkim Chrystusa, a po drugie sugeruje, że osiągając wszystko własnymi siłami, możemy sądzić drugiego człowieka, który nie jest zdolny do stworzenia siebie, tzn. możemy podzielić ludzi na gorszych i lepszych. To drugie niebezpieczeństwo zostało zrealizowane, myślę, że wszystko o tym doskonale wiemy, w koncepcjach inżynierii społecznej, czy to w komunizmie, czy w nazizmie.

Piąta debata odbędzie się w niedzielę 24 stycznia w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Do udziału w dyspucie na temat „Nowego człowieka w Chrystusie” zaproszeni zostali: ks. abp Wacław Depo, s. Anna Bałchan, s. Małgorzata Chmielewska, Marek Kamiński, Michał Lorenc oraz Adam Regiewicz.

Przed debatą z cyklu „Raport Jasnogórski 2016” odbędzie się koncert kolęd scholi dziecięcej z parafii św. Andrzeja w Zabrzu (prowadzenie: s. Otylia FCB i Adam Regiewicz).

Program V debaty:
17.00 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej – przewodniczy o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów;
18.30 – Debata w Sali Rycerskiej;
21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego.

Krzysztof Rygalik

Źródło: foto. http://raport.jasnagora.pl/galeria-2016/