Nowy kierunek kształcenia na UJD

UJD/Foto. radio Fiat

Rozwój Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie trwa w najlepsze. Już od następnego roku akademickiego 2021/2022 planowane jest otwarcie zupełnie nowego kierunku nauczania związanego tym razem z rolnictwem.

Jak mówi rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska jest to ważne wydarzenie, które pomoże w rozwoju częstochowskiej uczelni, a przez to samo miasto będzie mogło stać się atrakcyjnym miejscem dla studentów i przedsiębiorców:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_nowy_kierunek_ksztalcenia_19_02_2021.mp3]

Spotkanie z przedstawicielami rządu odbyło się 15 lutego. W jego trakcie uzgodniono otwarcie co najmniej jednego kierunku związanego z rolnictwem, na razie jest to „Produkcja i marketing żywności”. Program został przygotowany we współpracy z przedstawicielami świata biznesu, tak by uczelnia kształciła jak najlepszych kierowników oraz liderów, których polska branża rolnictwa tak bardzo potrzebuje. Jak mówią władze uczelni, uniwersytet jest przygotowany na otwarcie zupełnie nowego kierunku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_nowy_kierunek_ksztalcenia_19_02_2021.mp3]

Rozwój nie dotyczy jednak tylko branży rolnictwa. Równocześnie trwają pracę nad wprowadzeniem, lub rozwinięciem takich kierunków nauczania jak medycyna, pielęgniarstwo czy prawo.