Nowy punkt sprzedaży dopalaczy

narkotyki

We wtorek (2.05) z uwagi na skargi mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 1/3 ujawniono nowy punkt sprzedaży środków odurzających, tzw. „dopalaczy”.

Zespół operacyjny Straży Miejskiej dokonał obserwacji wskazanego w związku ze skargami mieszkańców terenu. Podczas czynności ujawniono sprzedaż jednego z niebezpiecznych środków odurzających osobie nieletniej. Informację o tym fakcie przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendy Miejskiej Policji (Zespołowi do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie). Nieletni został przekazany Dyrekcji szkoły.