Nowy ranking uczelni

POLITECHNIKA 1

Miesięcznik Perspektywy opublikował najnowszy Ranking Szkół Wyższych. Najlepsza uczelnią w tegorocznym zestawieniu został Uniwersytet Warszawski wyprzedzając uniwersytety: Jagielloński i Adama Mickiewicza.

Wśród uczelni akademickich 43 pozycję zanotowała Politechnika Częstochowska. Akademia im. Jana Długosza uplasowała się w przedziale miejscowych 71-80.

W trakcie analizy brano pod uwagę kryteria takie jak: badania naukowe prowadzone na uczelni, kształcenie i nauczanie, opinię pracodawców, innowacyjność czy umiędzynarodowienie.

Kapituła przyznaje też nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególny postęp. W tym roku w grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Śląski, który awansował o 4 miejsca (z 17. na 13.).