Nowy rok z warsztatami biblijnymi

W Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie odbędą się trzecie warsztaty biblijne.

Tegoroczny cykl spotkań rozpocznie się 13 stycznia. O temacie najbliższych warsztatów mówi Joanna Gawęda z Księgarni Świętego Pawła:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_warsztaty_biblijne_07_01_2020.mp3]

Ks. Przemysław Kosior z Towarzystwa Świętego Pawła przypomina z kolei o kluczowej dla spotkań metodzie Jezus Droga, Prawda i Życie, a także opowiada o planowanym przebiegu poniedziałkowych warsztatów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_warsztaty_biblijne_07_01_2020.mp3]

Metoda Jezus Droga, Prawda i Życie, na której opierają się warsztaty, polega na głoszeniu Słowa Bożego każdą dostępną metodą, m.in. poprzez środki masowego przekazu. Spotkania w ramach warsztatów biblijnych będą odbywać się cyklicznie w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca. Następne spotkanie będzie miało miejsce 3 lutego.

MSI