Nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej

 

Dekretem metropolity częstochowskiego, abp. Wacława Depo, z dnia 8. stycznia 2018 roku, powołany został nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele duchowieństwa jak i grono osób świeckich związanych z częstochowskim Kościołem. Sekretarzem Rady został mianowany ks. Adam Polak, który przedstawił, jaka jest jej rola w strukturach Kościoła:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1rada.mp3]

Abp Wacław Depo powołując do Rady przedstawicieli mediów katolickich docenił ich rolę w działalności ewangelizacyjnej częstochowskiego Kościoła. Jedną z powołanych do pracy w Radzie osób jest Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2rada.mp3]

Przed nowo powołaną Radą Duszpasterską Archidiecezji Częstochowskiej stoją ważne, istotne dla całego Kościoła częstochowskiego zadania. Owoce jej pracy będą zapewne tym lepsze, im większą modlitwą otoczymy jej członków.

Skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej:

 1. Bp Andrzej Przybylski
 2. Ks. Marian Szczerba
 3. Ks. Andrzej Kuliberda
 4. Ks. Adam Polak
 5. S. Iwona Kaczmarek ZMBM
 6. Artur Dąbrowski
 7. Lidia Dudkiewicz
 8. Agnieszka Kubicka
 9. Krzysztof Kubicki
 10. Marcin Kupczyk
 11. Wiktoria Kuta
 12. Aleksandra Mieczyńska
 13. Grzegorz Nienartowicz
 14. Stanisław Snarski

ZD