Nowy tom Rocznika Muzeum Częstochowskiego

!cid_part1_0C85F39F_18BF430F@muzeumczestochowa

Częstochowa i okolice w dziełach Oskara Kolberga” to tytuł wykładu, jaki wygłosi Elżbieta Miszczyńska, redaktor najnowszego tomu Rocznika Muzeum Częstochowskiego, podczas promocji wydawnictwa. Wydarzenie mieć będzie miejsce w najbliższą środę, 18 maja w Ratuszu.

Rocznik Muzeum Częstochowskiego już od lat wpisuje się w historię placówki. Jest bardzo ważną publikacją, będącą zapisem wydarzeń minionego czasu i zbiorem artykułów niosących ciekawe treści, wykazem eksponatów, gromadzonych przez tak prestiżową dla miasta i regionu instytucję kultury, jaką jest muzeum. Stanowi też istotny przyczynek do badań w różnych dziedzinach. Z różną częstotliwością kolejne tomy ukazują się już od ponad pół wieku.

– Nie wiemy już dziś, jaki zamysł towarzyszył redaktorowi pierwszego tomu. Był on w całości poświęcony cmentarzysku archeologicznemu na Rakowie. Kolejne tomy ukazywały się nieregularnie, były bądź monotematyczne, bądź wielowątkowe, miały różną szatę graficzną – wspomina Elżbieta Miszczyńska, pod redakcją której ukazuje się właśnie najnowszy – XV tom publikacji. – Od setnej rocznicy naszej placówki usystematyzowaliśmy zarówno regularność wydawania kolejnych części, jak i ujednoliciliśmy wygląd. Od kilku lat kolejny tom ukazuje się co roku, zawsze w okolicach Dnia Muzealnika.

W najnowszym wydawnictwie nie brakuje publikacji autorstwa naukowców związanych z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, ale większość stanowią teksty przygotowane przez pracowników Muzeum. W wydawnictwie znajduje się też zestawienie nowych eksponatów, o które wzbogaciły się wydziały placówki w 2015 roku.