Nowy wodociąg i chodnik w Kusiętach

kusieta fot.media

Wójt Gminy Olsztyn i Starosta Częstochowski podpisali porozumienie, w wyniku którego rozpoczęło się projektowanie chodnika dla pieszych w Kusiętach.

Jego budowa będzie możliwa po zakończeniu wymiany wodociągu. Ponieważ kilka dni temu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie rozstrzygnęło przetarg na wybór wykonawcy tych prac, wymiana ruszy niebawem i zakończy się w przyszłym roku. Wtedy gotowy już będzie projekt chodnika.

– I będzie można budować chodnik, co znacznie poprawi bezpieczeństwo Mieszkańców, przede wszystkim dzieci – zapowiada Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Zaprojektowany ma zostać chodnik z odwodnieniem o długości 2,5 km. Koszty dokumentacji poniosą po połowie: Powiat Częstochowski i Gmina Olsztyn.

W tym roku – również w wyniku porozumienia między Gminą i Powiatem – przedłużony zostanie chodnik wzdłuż ul. Mstowskiej – do Miejsca Straceń. Nowa organizacja ruchu dla tego miejsca przewidywać będzie też przejście dla pieszych.

Źródło: www.olsztyn-jurajski.pl