Nowy zarząd Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej

akcja-katolicka

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, Akcja Katolicka archidiecezji częstochowskiej spotkała się na wyborach, które odbywają się co 4 lata. W parafii św. Stanisława, biskupa i męczennika w Częstochowie, gdzie posługę proboszcza pełni asystent diecezjalny AK, ks. Jacek Michalewski, spotkało się 34 uprawnionych do głosowania członków Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

– Wybory to czas stawania przed Panem i wsłuchiwania się w to co dla nas przygotował. Daje nam nowe zadania, ale też ludzi, których do nich uzdalnia – mówi wybrany na drugą kadencję, prezes Artur Dąbrowski.

W skład zarządu wchodzą: Małgorzata Frańczak (parafia św. Marii Magdaleny w Działoszynie), Elżbieta Rozenfeld (parafia św. Jana Kantego w Częstochowie), Rafał Cierpiał (parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Częstochowie), Renata Olczyk (parafia Kaspra del Buffalo w Częstochowie), Monika Karoń – Dróżdż (parafia św. Jakuba w Częstochowie), Krystyna Pilarczyk (parafia  św. Stanisława BM w Wieluniu). Do Komisji Rewizyjnej weszli: Ryszard Trzeszczyński, Urszula Kulinicz oraz Janina Kawecka. Delegatem do Krajowego Instytutu AK została Krystyna Pilarczyk.

– Czekamy na powrót arcybiskupa Wacława Depo z narodowej pielgrzymki do Rzymu. To on wręczy nam dekrety i zaczniemy działać. Chcemy usprawnić działania 53 oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej. Pobudzić nowych, młodych, aby działać w Kościele z Bożą mocą  –  zaznacza Dąbrowski.

W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich ”ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” – powiedział Ojciec Święty. Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”.

AS