O Podziemnym Państwie Polskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku

Biblioteka Radomsko

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zaprasza na wykład dr. Tomasza Toborka, kierownika Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi, nt. „Rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego”. Prelekcja odbędzie się 29 września (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie biblioteki.

Na stronie MBP czytamy:

Siedemdziesiąt pięć lat temu, 26 września 1939 r., do oblężonej Warszawy przyleciał samolot z Rumunii. Na jego pokładzie wylądował oficer, który przywiózł dla gen. Rómmla od Wodza Naczelnego rozkaz: „Posyłam majora Galinata do Warszawy z zadaniem powołania do życia polskiej organizacji podziemnej do walki z Niemcami. Obejmie on w niej dowództwo i kierownictwo”. Następnego dnia generał Rómmel na podstawie uprawnień otrzymanych od Marszałka Rydza-Śmigłego, przekazał gen. Michałowi Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu rozkaz organizowania podziemnej organizacji do walki z wrogiem. Wówczas to powstała tajna organizacja Służba Zwycięstwu Polsce.

Tak powstał zalążek Polskiego Państwa Podziemnego – tworu, który był fenomenem na skalę światową i niepowtarzalną strukturą w Europie okupowanej przez hitlerowskie Niemcy. Pomimo okrutnego terroru, wprowadzonego przez sowieckiego i hitlerowskiego agresora, na terytorium Polski działały wszystkie cywilne i wojskowe organy: administracyjne – Delegatura Rządu RP na Kraj, sądownicze, siły zbrojne – Armia Krajowa, a nawet parlament – Polityczny Komitet Porozumiewawczy oraz Rada Jedności Narodowej. Doskonale funkcjonowało tajne nauczanie, dbano o kulturę, ale też o pomoc społeczną. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego podlegały legalnym władzom II Rzeczypospolitej na uchodźstwie.