O praktycznym nauczaniu

DSCF0423

Spotkanie odbyło się w celu wymiany doświadczeń i porównań, zwłaszcza z innymi europejskimi krajami. Dzisiejsza (17.05) I Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Praktyków „Job shadowing” w Urzędzie Miasta Częstochowy skupiła się m.in. na wzajemnych kontaktach nauczycieli polskich i zagranicznych, możliwych choćby dzięki programowi Erasmus.

Pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Błażej Przybylski, w trakcie prelekcji rozwinął temat mobilności współczesnego człowieka. Zauważa, że istnieje dwukierunkowa zależność między edukacją a mobilnością. – Z jednej strony uczestnictwo w różnego rodzaju wymianach studenckich, współpracy międzynarodowej będzie powodowało, że będziemy bardziej mobilni. W momencie też, kiedy jesteśmy bardziej mobilni, możemy korzystać z tych wymiarów edukacji. Możemy jeździć na wymiany studenckie, możemy uczestniczyć w projektach międzynarodowych, tak więc ta mobilność jest dzisiaj, moim zdaniem, kluczową cechą i w przyszłości będzie jeszcze zdecydowanie bardziej istotna. Dlatego celem edukacji ma być stworzenie warunków, aby ludzie byli mobilni, czyli byli elastyczni i gotowi na zmiany – mówi Błażej Przybylski.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Praktyków jest Szkoła Podstawowa nr 13  im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie, która – podobnie jak bardzo wiele placówek edukacyjnych – korzysta z zewnętrznych doświadczeń. – Cieszymy się, że wraz z wieloma partnerami mogliśmy skupić uwagę naszych dzisiejszych gości na tematyce doświadczeń europejskich, które zostają przeniesione na grunt rzeczywistości polskiej szkoły. Jest to dla nas kluczowy element, który sami realizujemy w codziennej pracy w szkole z uczniami, stosując różnorodne metody, praktyki – mówi Dyrektor SP nr 13  w Częstochowie, Iwona Olszówka.

Z wypowiedzi uczestników konferencji można było wysnuć m.in. wniosek, że z doświadczeń innych krajów europejskich nie tylko możemy, ale powinniśmy czerpać. Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Krzysztof Rygalik