O promocji i popularyzacji nauki

studenci (1)

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi akcję promocyjną, której celem jest przedstawienie maturzystom oferty kształcenia Uczelni. Zespół Promocyjny spotyka się z uczniami ze szkół w Częstochowie oraz regionie. By zaciekawić, wspomóc proces kształcenia w szkołach, a do tego w sposób bardziej przystępny pokazać Uczelnię i jej dorobek, zachęcamy młodzież i nauczycieli do skorzystania z zaproszenia do udziału w zajęciach: warsztatach, wykładach i doświadczeniach. Atutem jest nie tylko przystępny i ciekawy sposób ich przeprowadzenia, ale również fakt, iż są one w znakomitej części bezpłatne.
Szczegóły na stronie uczelni.