Obchody Dnia Niepodległości w gminie Mstów

dzień niepodległości 11 listopada mstów fot. ZD

Uroczystym apelem na mstowskim rynku rozpoczęły się obchody Dnia Niepodległości w gminie Mstów.
W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych z wójtem Tomaszem Gęsiarzem i przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Choryłkiem na czele, przedstawiciel zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, ks. Rafał Przestrzelski, poczty sztandarowe instytucji gminnych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i gminnych placówek edukacyjnych oraz mieszkańcy gminy. Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwali harcerze i zuchy z III. Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” pod przewodnictwem komendanta szczepu, pdh. Tomasza Derdy. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, przedstawiciele władz gminy i zakonu złożyli u stóp masztu z powiewającą biało-czerwona flagą zapalone znicze, jako symboliczny hołd dla wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Następnie uczestnicy apelu przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Cantemus Domino oraz parafian.

tekst i foto: Zbyszek Derda