„Oblicza uzależnień” na antenie Radia Fiat

Od 31 marca na antenę Radia Fiat trwa kampania pt. „Oblicza uzależnień”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających w wymienionym obszarze. Cotygodniowe audycje poruszają temat walki z uzależnieniami, a także formy przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Cykliczne spotkania to także rozmowy o przemocy i o tym, jak jej zapobiegać i jak się jej przeciwstawiać.

Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/04/02-stop-uzaleznieniom-i-przemocy-07.04.2017.mp3]