Oblicza współczesnych ideologii

Studenckie Koło Naukowe Filozofów oraz Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”, działające przy Instytucie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizuje II Ogólnopolską konferencję naukową „Oblicza współczesnych ideologii”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. O programie mówi jeden z organizatorów Marek Barton.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/idelogia.mp3]

Konferencja jest bezpłatna, dla najlepszych referatów istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w 5-punktowym czasopiśmie naukowym „Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”. Szczegółowy program znajdziemy na stronie internetowej filozofianet.pl