Obowiązek noszenia odblasków

odblask

Od wczoraj (31 sierpnia) piesi poruszający się po zmroku obowiązkowo muszą nosić odblaski. Każdego roku na drogach giną setki pieszych. Ogromny odsetek to osoby poruszające się po zmierzchu na nieoświetlonych drogach. Aby temu zapobiec prowadzono wiele kampanii informacyjnych na rzecz bezpieczeństwa oraz zachęcano pieszych do noszenia odblasków. Obowiązek posiadania elementów odblaskowych nałożony był jedynie na nieletnich, do 15 roku życia. Od 31 sierpnia obowiązek ten rozszerzył się także na dorosłych. Po zmianie ustawy bez odblasków po zmroku poruszać się będzie można po chodnikach i drogach przeznaczonych dla pieszych oraz w strefie zamieszkania, gdzie piesi mają pierwszeństwo. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach została uchwalona 26 lipca 2013r.