Obowiązkowe badania przed turnusem

Obowiązkowe badania przed turnusem

Grafika: nfz.gov.pl

Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli je rozpocząć lub kontynuować. Dotyczy to osób, które takie leczenie musiały przerwać z powodu pandemii. Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej lub świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci, wykonywanego pod opieką dorosłych, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W przypadku leczenia sanatoryjnego dotyczy to także dziecka i opiekuna. Informacje dla osób, które otrzymały, albo w najbliższym czasie otrzymają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, przedstawia Małgorzata Doros, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_NFZ_TURNUS_16_06_2020.mp3]

W czerwcu turnus rozpoczyna ponad 2300 pacjentów z województwa śląskiego. Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego skierowania przysługuje tym, którzy mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca, mieli rozpocząć leczenie pomiędzy 15 marca a 14 czerwca lub musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii, a którzy przebywali w uzdrowisku poniżej 15 dni. Testy finansowane są przez Narodowy Funduszu Zdrowia.

BNO