Obowiązkowe deklaracje o źródłach ciepła

Źródło fot. facebook.com

Na stronach Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej w Częstochowie zamieszczono informacje dotyczące obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła. Obowiązkowe deklaracje dotyczące tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy, można złożyć na kilka sposobów. Termin składania zależy od tego, czy źródło ciepła zainstalowano przed 1 lipca tego roku, czy po tej dacie.

  • Jeśli mamy w domu źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku, na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy – najpóźniej musimy to zrobić do 30 czerwca 2022 roku.
  • Jeśli natomiast źródło ciepła ogrzewające nasz dom zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku, deklarację musimy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

Deklarację taką możemy złożyć na trzy sposoby. Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, możemy skorzystać ze strony zone.gunb.gov.pl – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem. Możemy też wejść na stronę, pobrać z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – lub wysłać na ten adres. Można także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.

Więcej informacji można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej UM.

Według informacji na 23 listopada, w Częstochowie deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw złożono dotychczas zaledwie dla ok. 3,5% z ponad 40 tys. punktów adresowych wygenerowanych w systemie przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Pamiętajmy więc: złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Tak zdecydował ustawodawca. Za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom i zarządcom może grozić kara grzywny. Jeśli nie zgłosimy do ewidencji urządzenia, którym ogrzewamy dom, możemy otrzymać grzywnę w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.