Obradował Sejmik Województwa Śląskiego

XXX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Za nami marcowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Wśród istotnych kwestii poruszanych w trakcie sesji znalazł się apel radnych dotyczący wpisania „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” – zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Jako radni Województwa Śląskiego uważamy, że znajdująca się na naszym terenie „Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem zagospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” zasługuje na wsparcie ze strony państwa, doskonale wpisując się w zadanie jakim jest „utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części kopalń”. „Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem zagospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” to największy, najbardziej znaczący i najbardziej reprezentatywny w Polsce zespół podziemi historycznych kopalń rud ołowiu, srebra i cynku oraz zintegrowany podziemny system gospodarowania wodą, który zawiera pionierski system zaopatrywania w wodę, największy tego rodzaju na świecie. Obiekty te zachowane i udostępniane są zwiedzającym dzięki ponad sześćdziesięcioletniemu zaangażowaniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Warto podkreślić, że tarnogórskie zabytki są pierwszym i jedynym obiektem w województwie śląskim, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekty te są utrzymywane z biletów wstępu. W związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami obiekty te borykają się z problemami finansowymi i ze względu na unikalną wartość zasługują na wsparcie finansowe ze strony państwa, by zabezpieczyć miejsca ważne dla polskiego i światowego dziedzictwa. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Bielska-Białej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędnego elementu połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”, realizowanego w ramach II etapu naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”, w kwocie 750 tys. zł. Sejmik udzielił również wsparcia finansowego dla gminy Zbrosławice na realizację zadania pod nazwą „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem”. Wysokość wsparcia to 850 tys. zł. W ramach rewitalizacji obszaru ma zostać utworzona strefa rekreacyjno-parkowa, stanowiąca atrakcję turystyczną i historyczną.
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli także uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego.

źródło: UMWS