Obrady Młodzieżowej Rady Miasta w Zawierciu

Mlodziezowa Rada Miasta

Sprawom społecznym i polityce socjalnej gminy poświęcone było posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, która we wtorek 2 lutego obradowała w sali sesyjnej zawierciańskiego Urzędu Miasta w Zawierciu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, młodzieżowi radni zapoznali się z zakresem działań Pełnomocnika prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Haliny Bulskiej-Sobusik oraz wysłuchali prezentacji Bożeny Gwizdek, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.

Tematem lutowego posiedzenia była również działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą omówiła dyrektor Anna Kołodziejczyk. Wcześniej radni wysłuchali wystąpień gości zaproszonych na sesję: przewodniczącego Rady Miasta Pawła Kaziroda, wicestarosty Konrada Knopa, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Kwietnia oraz Ewy Brewczyńskiej-Florczyk, która przewodniczy Radzie Seniorów.

Podczas sesji młodzi radni skierowali do władz miasta pierwsze interpelacje, które dotyczyły przygotowania miasta do kolejnej reformy edukacyjnej, uzbrojenia mieszkań przy ul. Szerokiej w gaz oraz dostosowania rozkładu jazdy do linii obsługiwanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej do oczekiwań uczniów i mieszkańców miasta. Na zapytania odpowiedzi udzielał wiceprezydent Łukasz Konarski.

 

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu