„Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”

Fot. IPN

W Galerii Dobrej Sztuki można zobaczyć rzeźby, przedstawiające życie codzienne w obozie zagłady Treblinka. Autorem prac jest Samuel Willenberg częstochowianin, który 2 sierpnia 1943 roku uciekł z obozu, po tym jak wybuchło w nim powstanie. Podczas krwawych walk o wyzwolenie, mężczyzna został ranny. Wraz z nim z Treblinki uciekło przeszło 200 osób. 

Więcej na temat tragicznych wydarzeń okresu wojennego mówi dr Juliusz Sętowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_obraz_Setowski_22_09_2020.mp3]

Obszar getta w większości obejmował terytorium przedwojennej żydowskiej dzielnicy. W getcie Niemcy zgrupowali ponad 30 tys. Żydów. Później liczba ta zwiększyła się do 45 tys.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/2_obraz_Setowski_22_09_2020.mp3]

Likwidację getta Niemcy rozpoczęli 22 września 1942 roku. Część mieszkańców została rozstrzelana, innych wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Samuel Willenberg, urodzony w Częstochowie, mimo traumatycznych wydarzeń wojennych, do końca życia (czyli do 2016 roku) opowiadał o historii przez tworzenie prac plastycznych. Część z nich Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie zaprezentował poprzez zorganizowanie wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/3_obraz_Setowski_22_09_2020.mp3]

Samuel Willenberg był żołnierzem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Walczył również w czasie Powstania Warszawskiego. Jego rzeźby, przedstawiające codzienność życia w obozie zagłady można oglądać do 15 października w Galerii Dobrej Sztuki. Patronat Narodowy nad ekspozycją objął Prezydent RP Andrzej Duda.

ABK/Muzeum Częstochowskie