Obrona dyplomów przez studentów Katedry Malarstwa UJD

Pięcioro studentów Katedry Malarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prezentowało 15 lipca w Konduktorowni swoje prace magisterskie.

Wiązało się to również z ich obroną oraz oceną prac przez komisję. Są one wykonane różnymi technikami malarskimi. O obronie prac magisterskich opowiada Jakub Jakubowski, prodziekan do spraw studenckich z Katedry Malarstwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_JAKUB_JAKUBOWSKI_15_07_2019.mp3]

Jedna ze studentek Anita Grobelak w swojej pracy dyplomowej zastosowała ciekawe techniki malarskie z użyciem m.in. kawy, soku z buraków i kaszy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_ANITA_GROBELAK_15_07_2019.mp3]

Jednak dzisiaj nie wszyscy studenci bronili swoich prac magisterskich. Część z nich zrobi to dopiero w późniejszym terminie. Ponownie Jakub Jakubowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3_JAKUB_JAKUBOWSKI_15_07_2019.mp3]

Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza można studiować malarstwo sztalugowe oraz malarstwo w architekturze i urbanistyce.

AK