Ocena skutków strategii „Od Pola do Stołu” dla sektora mleczarskiego

źródło: www.gov.pl

– Strategia „Od Pola do Stołu” stwarza szansę dogonienia tego, co dzieje się w krajach zachodnich Wspólnoty. W tym kontekście trzeba zauważyć, że mleczarstwo jest liderem zarówno w produkcyjności, jak i eksporcie. Jako minister chcę służyć Państwu pomocą, chociażby w otwieraniu nowych rynków międzynarodowych – powiedział minister Grzegorz Puda.
Minister uczestniczył w konferencji „Ocena skutków Strategii Od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”, zorganizowanej w formie zdalnego spotkania, przez Polską Izbę Mleka.
Sektor mleczarski w Polsce ma szczególną rolę również pod względem znaczenia dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przyczynia się on do zagospodarowania trwałych użytków zielonych. Dodatkowo wzrost wydajności mlecznej krów w połączeniu z modernizacją gospodarstw przyczyniają się do zmniejszenia jednostkowego śladu węglowego w produkcji mleka w Polsce. Jednocześnie sektor ten ma duży udział w kreowaniu dochodów w rolnictwie, szczególnie w mniejszych i średniej wielkości gospodarstwach, które dominują w strukturze naszego rolnictwa.
Minister Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że sektor mleczarski jest liderem postępu technicznego. – W nowym PROW będziemy chcieli skierować znaczne środki na przetwórstwo, dlatego zachęcam do konsultacji i przesyłania swoich uwag bezpośrednio do ministerstwa rolnictwa – zaapelował szef resortu rolnictwa do uczestników konferencji.
– Spółdzielczość ma w mleczarstwie kluczowe znaczenie, dlatego uważam, że konieczna jest nowa ustawa, która będzie odpowiadała wyzwaniom współczesności. Będę chciał te propozycje szeroko konsultować z całym środowiskiem mleczarskim i spółdzielczym, do czego zapraszam już teraz – podkreślił minister Grzegorz Puda.
– Chcemy wzmocnić rolę małych i średnich gospodarstw, gdyż obecnie w pozycji uprzywilejowanej są gospodarstwa duże. Równocześnie chcę zastrzec, że to wzmocnienie nie odbędzie się kosztem dużych – dodał minister.
– Z racji roli mleczarstwa dla zintegrowanego rolnictwa, sektor jest i będzie priorytetowo traktowany w ramach proponowanych zmian WPR. Zapewniam o mojej otwartości na dialogi i chęci pomocy w rozwiązywaniu wszystkich problemów tej branży – zapewnił minister Grzegorz Puda.
Podczas konferencji organizatorzy, czyli Polska Izba Mleka, poinformowali o wykonanym na ich zlecenie badaniu. Dotyczyło ono wpływu unijnej strategii „Od Pola do Stołu” na rozwój sektora mleczarskiego. Badanie to sfinansował Funduszu Promocji Mleka.
Autorami opracowania są: dr Piotr Szajner, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz oraz Joanna Nowak, ekspert sektora mleczarskiego. Podczas konferencji przedstawiali oni wnioski zawarte w opracowaniu.

źródło: www.gov.pl