Ochotniczy Hufiec Pracy zaprasza młodzież

OHP 2

Szansa dla młodych ludzi, którzy mają problemy ze skończeniem szkoły w zwykłym trybie, powtarzających klasy. Od połowy kwietnia do końca września w Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie potrwa nabór dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat.

– Ochotnicze Hufce Pracy mają bardzo szeroką ofertę, jeżeli chodzi o przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Na pewno nauka u nas jest łatwiejsza w tym sensie, że zajęcia w szkole odbywają się 3 razy w tygodniu, 2 dni są przeznaczone na praktyki. Uczestnicy, bo tak o nich mówimy, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, są pracownikami młodocianymi, obejmuje ich cały fundusz socjalny – mówi kierownik internatu przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie Dorota Morawiec.

Więcej informacji można uzyskać w Środowiskowym Hufcu Pracy przy ul. Tkackiej 5a w Częstochowie lub pod numerem telefonu 034 389-25-88.