Ochrona muraw kserotermicznych na Górze Wał

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przywrócenie właściwej fizjonomii oraz utrzymanie składu gatunkowego zbiorowisk muraw kserotermicznych na Górze Wał – to główne cele prac, które obecnie prowadzone są na zboczach wzniesienia.
Góra Wał, położona na prawym brzegu Warty, na południowy wschód od Mstowa, pokryta jest niezwykłymi okazami roślinności – występują tam m.in. cieciorka pstra, chaber nadreński czy zawilec wielkokwiatowy. Niestety, pojawiła się uzasadniona obawa, że te mogą zostać wyparte przez inne, bardziej powszechne gatunki. Na sytuację tę zareagowała Fundacja Przyroda i Człowiek, która podjęła się przeprowadzenia zabiegów ochrony czynnej, przywracających właściwe warunki siedliskowe na murawach kserotermicznych występujących właśnie na Górze Wał.
Na czym polegają prowadzone prace? Specjaliści usuwają rośliny zagrażające cennej florze tego miejsca. Po pierwsze, wycinają drzewa oraz odrośla korzeniowe. Jednocześnie prowadzą trzebież mającą na celu odsłonięcie powierzchni muraw kserotermicznych. Do wytępienia zakwalifikowane zostały: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna – w liczbie około 200 sztuk, a także modrzew europejski – około 25 sztuk. Po drugie, na zagrożonych siedliskach muraw kserotermicznych usuwane są również tzw. rośliny inwazyjne i ekspresywne.
Prowadzone prace są niezwykle istotne, gdyż murawy kserotermiczne na Górze Wał zaliczają się do najbardziej wartościowych biocenoz tego typu znajdujących się w okolicach Częstochowy. Te szczególne płaty roślinności łąkowo-stepowej wiosną każdego roku, w czasie kwitnienia wypełniają się wielokolorowymi kwiatami w niezliczonej ilości. By zapobiec wymarciu wyjątkowych gatunków, m. in. dziewięćsiłu popłocholistnego, który jako jeden z wielu niezwykłych przedstawicieli świata roślin „wybrał” Górę Wał na swoje siedlisko, prowadzone prace są konieczne.
Fundacja Przyroda i Człowiek na przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz podjęła współpracę z gminą Mstów przy realizacji ochrony zbiorowisk nieleśnych na Górze Wał.

K. K.

źródło: foto: Urząd Gminy Mstów