Ochrona zdrowia psychicznego

psych_00

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Częstochowy będą mogli skorzystać z bezpłatnego programu profilaktycznego „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka schorzeń psychicznych”. Jego realizacja rusza 24 października.

Celem programu jest promowanie wczesnej profilaktyki schorzeń psychicznych oraz zmianę zachowań społeczeństwa, w szczególności w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach programu programu sfinansowane zostaną:

  • spotkania otwarte w ramach Klubu Pacjenta, który działa w Stowarzyszeniu YAVA ,

  • warsztaty z zakresu:

  • muzykoterapii w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

  • arteterapii w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

  • słowa – jako obraz porozumienia (warsztaty z pisania)

  • rysowanie myśli – memy jako przekaz.

Realizatorem programu jest Stowarzyszenie YAVA w Częstochowie, ul. Lakowa 101

www.yava.czest.pl

e-mail: rozmawiaj@poczta.onet.pl

tel. 34 3618056

źródło: Urząd Miasta Częstochowa