Oczekiwanie…

Wigilia Bożego Narodzenia jest ważna dla każdego chrześcijanina. Trzeba się do niej przygotować przede wszystkim od strony duchowej.

Wigilia po łacinie znaczy “czuwać”, “oczekiwać”. O sensie duchowym wigilii mówi dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego ks. dr Mikołaj Węgrzyn:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_Mikolaj_Wegrzyn_23_12.mp3]

Siadając do wigilijnego stołu warto sobie uświadomić obecność Jezusa Chrystusa pośród nas. Jezus mówi: Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Można zrobić to poprzez proste gesty i modlitwę. Na stole przykrytym białym obrusem warto położyć Pismo Święte, oraz ustawić świece i położyć opłatek. Jedno miejsce przy stole powinno być zostawione puste, jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą usiąść z rodziną przy wspólnym stole. Po zapaleniu świecy następuję czytanie Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2, 1-14). Po odczytaniu Pisma Świętego jest czas na kulminacyjny moment wigilii – łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i przekazywanie sobie znaku pokoju. Warto pamiętać w tym dniu o przeproszeniu się za wszelkie zło uczynione sobie nawzajem. Jak mówił św. Jan Paweł II: Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…