Od 12 lipca zmiana tras objazdowych i lokalizacji przystanków linii nr 14, 17, 20, 26, 30 i N2 w rejonie Ronda Trzech Krzyży

autobusy-mpk-solaris-720x413

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że z powodu oddania do użytku w obu kierunkach odcinka ulicy Warszawskiej od Al. Jana Pawła II do Kawiej od niedzieli 12.07.2015 r. do odwołania zostaną w rejonie Ronda Trzech Krzyży nieznacznie zmienione trasy objazdowe linii nr 14, 17, 20, 30 i N2.

Wszystkie ww. linie w rejonie Ronda trzech Krzyży będą kursować w obu kierunkach ulicami Kiedrzyńską, Kawią i Warszawską do Alei Jana Pawła II (a nie jak dotychczas wyłącznie przez Kiedrzyńską).

Tymczasowy przystanek RONDO TRZECH KRZYŻY w kierunku Wyczerp przy ulicy Kiedrzyńskiej przestaje funkcjonować, a obsługa pasażerów będzie się odbywać jak dawniej na przystanku przy ulicy Warszawskiej obok sklepu z firankami.

Ponadto z powodu prac na prawym pasie w sąsiedztwie zatoki autobusowej przystanek RONDO TRZECH KRZYŻY przy Alei Jana Pawła II w kierunku centrum zostanie przesunięty o ok. 150 m. w kierunku Alei Armii Krajowej.

Godziny odjazdów i pozostałe odcinki tras ww. linii pozostają bez zmian.