Odpisy aktów w nowym miejscu

Osoby, które chcą odebrać odpis aktu stanu cywilnego, muszą udać się w inne miejsce niż dotychczas. Nowy punkt wydawania dokumentów znajduje się w budynku przy ul. Śląskiej i Sobieskiego.

Długie kolejki na stojąco przy zakratowanych okienkach to już przeszłość. Teraz każdy, kto przyjdzie po odpis aktu małżeństwa, urodzenia czy zgonu, dostanie go szybciej. Zmieniły się także warunki wydawania dokumentów, o czym mówi Rafał Bednarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_rafal_bednarz_odpisy-aktow-w-nowym-miejscu_.mp3]

Do 2015 roku w Częstochowie akty stanu cywilnego, we wszelkich typach, sporządzane były w wersji papierowej. Urzędnicy zszywali je w księgi, aby później wydać odpis. Jak wyjaśnia Rafał Bednarz – obecnie urzędnicy korzystają z elektronicznego systemu rejestracji stanu cywilnego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_rafal_bednarz_odpisy-aktow-w-nowym-miejscu_.mp3]

W 2015 roku urzędnicy policzyli, że przeniesienie do systemu ok 650 000 dokumentów potrwa 30 lat. Obecnie okres ten skrócił się co najmniej o 1/3, co spowodowane jest udziałem w programie masowej migracji i przenoszeniem bardzo dużej liczby rekordów. Z wprowadzenia całej bazy aktów stanu cywilnego do elektronicznego systemu rejestracji korzystają nie tylko osoby załatwiające sprawy w Częstochowie. Od kilku lat dowolny odpis aktu stanu cywilnego można odebrać w Urzędzie wybranym przez siebie.

ABK