Odprawa służb przed wizytą papieża Franciszka

odprawa służb ŚDM

Minister Mariusz Błaszczak uczestniczył dziś (25 Lipca) w odprawie szefów służb przed rozpoczynającą się 27 lipca wizytą papieża Franciszka w Polsce. Odprawa połączona była z otwarciem Centrum Operacyjnego, które ma działać nie tylko podczas ŚDM ale ma być wykorzystywane przez służby w trakcie obsługi ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie. W trakcie spotkania szef MSWiA odebrał meldunki od szefów Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR-u oraz wojewody śląskiego o zakończeniu przygotowań do zabezpieczenia pielgrzymki Ojca Świętego.
– Zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom i tego będę od Państwa wymagał – mówił minister Błaszczak. – Chciałbym po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży, na podsumowaniu naszej działalności powiedzieć wprost, że wszystkie warunki, jakie są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom, zostały spełnione.
Przedstawiciele poszczególnych służb złożyli zapewnienia, że z ich strony zabezpieczenie wizyty papieża Franciszka zostało przygotowane w sposób profesjonalny i tak będzie przez cały czas jej trwania.
Ogólny koszt zabezpieczenia wizyty papieża, jaki został poniesiony przez Policję, przekracza 48 milionów złotych. Obejmuje on wszystkie aspekty przygotowań łącznie z kosztami zakwaterowania policjantów, zakupu sprzętów oraz inwestycji w logistykę, jak uruchomienie częstochowskiego Centrum Operacyjnego.

ZD

foto: Krzysztof Kolanus