Odpust i pożegnanie neoprezbiterów w Wyższym Seminarium Duchownym

13 czerwca Kościół obchodzi święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Takie również wezwanie nosi kościół seminaryjny, dlatego wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie celebrowała uroczystości odpustowe. Wśród niej obecni byli wykładowcy, diakoni i klerycy archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej, tegoroczni neoprezbiterzy oraz zaproszeni goście.

O przymiocie kapłańskim Chrystusa mówi ks. dr Grzegorz Szumera — rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1_KS_GRZEGORZ_SZUMERA_13_06_2019.mp3]

Sumie odpustowej przewodniczył o. Marian Waligóra — przeor klasztoru jasnogórskiego, a koncelebrowali ją liczni księża, wśród których byli także tegoroczni neoprezbiterzy. O. Waligóra w wygłoszonej homilii wyjaśniał zgromadzonym księżom, że należy przyjrzeć się własnemu kapłaństwu, aby było na wzór Chrystusowego. Przeor mówił także, że refren psalmu „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” powinien być mottem życia kapłańskiego, ponieważ powołanie nosi w sobie potrzebę żywej relacji z Pasterzem, a to jej brak, a nie inne przyczyny, powoduje przypadki odejścia z kapłaństwa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2_O_MARIAN_WALIGORA_13_06_2019.mp3]

Eucharystię zwieńczyło uroczyste „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/3a_TE_DEUM_13_06_2019.mp3]

Po Mszy Świętej tegoroczni neoprezbiterzy udzielili błogosławieństwa prymicyjnego zgromadzonym księżom, a następnie diakonom, klerykom i pozostałym wiernym. Po nim wszyscy przenieśli się do auli, aby wziąć udział w uroczystym wręczeniu dyplomów magisterskich. Opuszczających mury uczelni księży pożegnał dziekan alumnów diakon Szymon Całus.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/4_DK_SZYMON_CALUS_13_06_2019.mp3]

Słowa pożegnania wygłosił również rektor ks. dr Grzegorz Szumera.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/5_KS_GRZEGORZ_SZUMERA_13_06_2019.mp3]

Dziekan neoprezbiterów ks. Michał Płocharski podziękował i pożegnał wspólnotę seminaryjną w imieniu całego rocznika. Zapytany przez nas mówił także, czym dla niego jest zakończenie edukacji i ostateczne rozstanie z murami uczelni.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/6_KS_MICHAL_PLOCHARSKI_13_06_2019.mp3]

Już teraz seminarium zaprasza na Powołaniowy Dzień Skupienia dla mężczyzn, który odbędzie się 22 czerwca. O wydarzeniu będziemy jeszcze informowali.

DC

Fot. DC