Odżyją częstochowskie bulwary Warty

Częstochowskie bulwary Warty odżyją. Nad rzeką tuż za Galerią Jurajską powstaje miejski ogród z terenami rekreacyjnymi. Mówi dyrektor Galerii Jurajskiej Roman Bugajczyk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1-bulwary-warty.mp3]

Jeszcze w latach 80-tych bulwary Warty tętniły życiem. Tutaj w cieniu częstochowskich fabryk piknikowano, bawiono się, opalano na leżakach i spędzano całe dnie z rodziną. Zapytaliśmy także częstochowian o tamte lata oraz czy lubią spędzać tam czas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2-bulwary-warty.mp3]

W otoczeniu bulwarów Galeria planuje także inne atrakcje. Sezonowo odbywać będą się tutaj festyny dla całych rodzin i imprezy tematyczne związane ze sportem, rekreacją i aktywnością na świeżym powietrzu. Od 1 do 3 czerwca zaplanowano tutaj serię wydarzeń związanych z otwarciem.

PNP