Oferta PUP Myszków dla bezrobotnych

PUP Myszków

Ważna informacja dla osób poszukujących pracy, które mieszkają na terenie powiatu myszkowskiego. Tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy, dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął projekt, którego celem jest aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+. W jego ramach pomocą ma zostać objętych 186 osób, w tym 204 kobiety.

rpo

 

 

Źródło: PUP Myszków