Ograniczenia w dostawie energii elektrycznej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zgodnie z informacją podawaną przez Beatę Jarosz – rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych – w związku z utrzymującą się falą upałów i sytuacją hydrologiczną w kraju wystąpiło obniżenie – poniżej poziomu wymaganego minimum – dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie dostaw energii elektrycznej.

Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na utrzymujące się ekstremalne trudności w chłodzeniu elektrowni z otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na pracujących blokach, awaryjne odstawienia i przekwalifikowania na postoje awaryjne.

Ograniczenia te dotyczą dużych odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW. Ograniczenia poboru energii elektrycznej nie dotyczą odbiorców sensytywnych (np. szpitali) oraz gospodarstw domowych.

Wczoraj (10 sierpnia) ogłoszony został 20. stopień zasilania (w godzinach 10:00 – 17:00) oraz 19. stopień zasilania (w godzinach 17:00 – 22:00).

Natomiast dzisiaj (11 sierpnia), zgodnie z komunikatem podawanym przez PSE, o godzinie 7:55 ogłoszony został: od godziny 10:00 do godziny 17:00 stopień zasilania 19. oraz od godziny 17:00 do godziny 22.00 stopień zasilania 17. i przewiduje się także, że od godziny 22:00 dnia 11.08.2015 do godziny 10:00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania będzie wynosił 11.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na czas oznaczony na terytorium Polski lub jego części między innymi w przypadku przewidywania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym.
Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
– 11. stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy zakontraktowanej w umowie z dystrybutorem), co w praktyce oznacza brak ograniczeń;
– 20. stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi oraz zapobiegnięciu uszkodzeniu lub zniszczeniu obiektów technologicznych;
– podział ograniczeń pomiędzy 12. i 19. stopniem zasilania jest w miarę możliwości proporcjonalny.