Ograniczenia w przewozie wózków i rowerów

pkp

W związku z prowadzonymi w okresie od 14 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi i uruchomieniem z tego powodu na niektórych odcinkach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie będzie możliwości przewozu rowerów i wózków w autobusach kursujących za wyznaczone pociągi.

Wykaz pociągów, terminów i odcinków objętych ZKA jest dostępny pod adresem:

http://kolejeslaskie.com/upload/1433334664Informacja_o_rozkladzie_jazdy_14_VI_31_VIII_stan_03_06.pdf