Ograniczenie handlu w niedzielę?

niedzielaweb

W maju NSZZ „Solidarność” złożył do sejmu projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jak zaznacza przewodniczący prezydium regionu częstochowskiego Jacek Strączyński, głównym celem nie jest wprowadzenie całkowitego zakazu handlu w niedziele, a jedynie jego ograniczenie.

Otwarte pozostałyby zatem stacje paliw, apteki, małe sklepy osiedlowe i rodzinne, w których mogliby sprzedawać sami właściciele. Inicjatywa wzbudza wiele emocji, a do jej prawnego usankcjonowania wymagane jest 100 tys. podpisów obywateli.

Jak podkreśla przewodniczący Strączyński, projekt został już poddany szerokim konsultacjom społecznym i nie ma obawy, że odbije się w negatywny sposób na zatrudnionych w dużych sieciach handlowych pracownikach.

MT