Ojciec Jerzy Kielech Honorowym Obywatelem Miasta

MKDS0201

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Żarki otrzymał Ojciec Jerzy Kielech. Uroczystego przekazania tytułu dokonała przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak i burmistrz Żarek Klemens Podlejski. Decyzja RM ma związek z odwołaniem ojca Jerzego z funkcji przeora klasztoru i kustosza Sanktuarium Ojców Paulinów w Żarkach Leśniowie. O nadaniu tytułu zadecydowano na drodze uchwały. Przez 13 lat ojciec Jerzy był związany z Gminą Żarki jako mieszkaniec. Blisko połowę swojego zakonnego życia spędził właśnie w Klasztorze Ojców Paulinów w Żarkach Leśniowie, w tym jako nowicjusz odbywając staż. Kiedy po latach studiów i posługi duszpasterskiej w innych placówkach wspólnoty objął funkcję przeora, podjął starania rewitalizacji leśniowskiego sanktuarium oraz całego kompleksu klasztornego. Zadanie to wymagało od ojca Jerzego wielkiej determinacji i cierpliwości, ponieważ budynki były wpisane na listę zabytków, tak więc wszelkie prace musiały być konsultowane z konserwatorem. Jednak ostatecznie całe przedsięwzięcie zakończyło się pomyślnie. W ostatnich latach udało się ojcu Kielechowi wyremontować dawny szpital przyklasztorny i przekształcić go w Centrum Pomocy Rodzinie.

MT