Okolicznościowa sesja w setną rocznicę urodzin biskupa częstochowskiego Stefana Bareły

bp Barela konferencja

24 czerwca bieżącego roku przypada 100 rocznica urodzin trzeciego biskupa częstochowskiego Stefana Bareły. Z tej okazji w Wyższym Seminarium Teologicznym w Częstochowie odbędzie się okolicznościowa sesja naukową.

Sesję zaplanowano na piątek, 13 maja. W programie znalazła się uroczysta Msza św. o godz. 16.00, której w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny przewodniczyć będzie i homilię wygłosi abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Następnie w auli parafii katedralnej o godz. 17.00 rozpocznie się panel, w  którym zaplanowano wprowadzenie ks. prałat dr hab. Mariana Dudy – Dyrektora WIT-u i wykłady ks. infułata dra Mariana Mikołajczyka, dr Wandy Terleckiej, ks. prałata mgr lic. Eugeniusza Wieczorka. Słowo końcowe wygłosi abp Wacław Depo.

Szczegółowy program:

Archikatedra św. Rodziny:

godz. 16.00

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią Księdza Arcybiskupa dr. Wacława DEPO, Metropolity częstochowskiego

Aula parafii katedralnej

godz. 17.00

Wprowadzenie

Ks. prałat dr hab. Marian DUDA – Dyrektor WIT

Wykład I

„Biskup Stefan Bareła – Pasterz oddany bez reszty Kościołowi”

ks. infułat dr Marian MIKOŁAJCZYK

Wykład II

„Biskup Stefan Bareła i świeccy”

dr Wanda TERLECKA

Wykład III

„Biskup Stefan Bareła – mój wychowawca i ojciec duchowny”

– ks. prałat mgr lic. Eugeniusz WIECZOREK

Słowo końcowe

– Ks. Arcybiskup dr Wacława DEPO, Metropolita częstochowski