Olimpiada na szczeblu wojewódzkim w L.O. im. Słowackiego

DSCF3433

Młodzi ludzie musieli się wypowiedzieć nawet na temat Górskiego Karabachu. W I L.O. im. Juliusza Słowackiego odbył się dziś (12.12) okręgowy, czyli wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa śląskiego, m.in. z Katowic, Żor, Rybnika. Wzięcie udziału w takim konkursie wymaga dużych kwalifikacji. – To jest oczywiście wiedza wykraczająca daleko poza podręcznik, poza program – zauważa dyrektor szkoły, Małgorzata Kaim. – To jest także ogólna wiedza uzyskiwana z mediów, podręczników już akademickich.

Uczniowie mieli świadomość, że Olimpiada to istotny etap ich ścieżki edukacyjnej. – Jest to dość trudny konkurs, ponieważ zakres materiału obejmuje nie tylko wiedzę wymaganą w liceum, ale też szeroką wiedzę z wydarzeń z ostatnich lat oraz konfliktów na całym świecie – mówi Małgorzata Mróz, uczestniczka z Częstochowy. – Myślę, że taki konkurs pozwala też na kształcenie się ogólnie. […] duże znaczenie ma tutaj samo interesowanie się wiedzą o społeczeństwie, śledzenie informacji i przede wszystkim pasja – zauważa Bartosz Paczyński, również z Częstochowy.

Uczestnicy Olimpiady nawet w czasie prywatnym rozmawiali o problemach poruszanych w trakcie Olimpiady. – Wiadomo, rozmawiamy na temat konkursu, bo na tym etapie to nie może być tylko kwestia nauki; to jest kwestia naszej pasji, zainteresowań, tego, co robimy w wolnym czasie. Więc jak najbardziej były też rozmowy na temat bieżącej sytuacji, zarówno politycznej, jak i geopolitycznej – wyjaśnia Julia Sokołowska z Bielska-Białej.

Pięciu finalistów dzisiejszego spotkania weźmie udział w konkursie na szczeblu centralnym. 8 stycznia odbędzie się w I L.O. Olimpiada Wiedzy Historycznej, również na szczeblu wojewódzkim.

Krzysztof Rygalik