Olimpiada wiedzy o lesie

MT

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zorganizowało pierwszą olimpiadę wiedzy o lesie składającą się z dwóch części. Dla przedszkolaków zorganizowano konkurs plastyczny, na który wpłynęło łącznie 85 prac, a ostatecznego rozstrzygnięcia dokonała kapituła konkursowa. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano konkurs z zakresu podstawowej wiedzy o lesie i grzybobraniu, którego podsumowanie odbyło się 29 listopada, bezpośrednio przed wręczeniem głównych nagród i wyróżnień.

„W teście wzięło udział 28. uczniów i tak wszyscy świetnie go napisali, że wszyscy otrzymali pierwsze miejsca, ponieważ testy były napisane bezbłędnie! Wcześniej Stowarzyszenie przez trzy lata jeździło ze szkoleniami do placówek oświatowych, gdzie robiliśmy zajęcia dla dzieciaków. W tym roku stwierdziliśmy, że już wyedukowaliśmy maluchy i spróbowaliśmy zorganizować pierwszą olimpiadę. Ma ona związek z lasem i grzybobraniem, z właściwymi sposobami zbierania grzybów, ponieważ wydział ochrony środowiska zgłosił taką potrzebę żeby zacząć szkolić dzieciaczki właśnie w tym kierunku, żeby zapobiegać zatruciom, czy nieodpowiednim zachowaniom, które mogłyby im zagrozić. Wiem, że uczniowie szkół podstawach i gimnazjów mieli swoich opiekunów, którzy przygotowywali ich do tej olimpiady” – powiedziała Agnieszka Gruziewska ze Stowarzyszenia „Podaj Dalej”.

Dla laureatów olimpiady organizatorzy przygotowali ciekawe nagrody, między innymi edukacyjne gry planszowe. Po frekwencji uczestników i zainteresowaniu szkół oraz przedszkoli, należy spodziewać się kontynuacji tej inicjatywy.

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT