Olsztyn rozwija czytelnictwo

narodowy-program-1470737038

Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł na zakup książek – nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami szkolnymi.

Wsparcie było możliwe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota zostanie rozdzielona wśród olsztyńskich placówek edukacyjnych. Szkoła Podstawowa otrzyma 12 tys. zł, a Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego 4 tys. zł.

Priorytet 3 dedykowany jest wszystkim szkołom, publicznym i niepublicznym. Jego założeniem jest promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie nowości wydawniczych do bibliotek.

Źródło: olsztyn-jurajski.pl