Olsztyński GOPS oferuje pomoc żywnościową najbiedniejszym

images

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ma na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Do końca lutego 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie oferuje pomoc najbiedniejszym. Oznacza to, że osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły otrzymywać cyklicznie produkty żywnościowe.
Poza zapomogą w postaci niezbędnego do życia pokarmu, GOPS proponuje także wsparcie edukacyjne, polegające na przeprowadzeniu różnego typu warsztatów, takich jak zajęcia kulinarne czy dietetyczne.
Status osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria zapewniające zapomogę żywnościową, posiadają osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).