Opłata za posiadanie psa

pies

31 marca mija termin obowiązkowej opłaty od posiadania psa. W Częstochowie roczna opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta podobnie jak w ubiegłym roku wynosi 69 zł. Nie płacą jej osoby, które w 2015 roku przyjęły czworonoga ze schroniska. Powinni to jednak udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Warto przypomnieć, że istnieją również zwolnienia ustawowe z tej opłaty, dotyczą m.in. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych posiadających psa asystującego, osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe czy też podatników podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.
Opłatę należy uiścić bez wezwania do 31 marca 2015 roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. Można to zrobić w administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, w administracjach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Miasta Częstochowy.
Właściciele psów – po wpłacie opłaty oraz osoby spełniające warunki zwolnienia z opłaty – otrzymują w administracjach SM „Północ” i ZGM TBS lub w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 numer ewidencyjny, który powinien być przymocowany do obroży psa.
Szczegóły na stronie UM Częstochowa.