Organizowanie Społeczności Lokalnej w Ostatnim Groszu

osl 10

Kolejne, szóste już miejsce Organizowania Społeczności Lokalnej zostało otwarte 8 sierpnia w Częstochowie. Na czym polega idea OSL? Grupa osób, stowarzyszenie lub instytucja mają pomysł na zrobienie czegoś ciekawego, potrzebnego i dobrego dla społeczności lokalnej, czyli mieszkańców dzielnicy. Pierwsza taka inicjatywa powstała w 2012 r. na Rakowie, następna dwa lata później na Starym Mieście. Dzielnice, które również wzbogaciły się o OSL, to Zawodzie – Dąbie, Stradom i Trzech Wieszczów. Od poniedziałku zaś zadanie: „Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Ostatni Grosz” realizuje ZHP.

– OSL to długofalowy proces nastawiony na zmianę społeczności lokalnej. Proces ten związany jest z tworzeniem sieci współpracy i lokalnych struktur, wspierających rozwój tej społeczności. To szczególnie ważne w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – przedstawiał ideę OSL podharcmistrz Wojciech Śliwowski, komendant Hufca ZHP Częstochowa.

Priorytetami OSL w dzielnicy Ostatni Grosz są: zmiana oblicza ulicy na bardziej przyjazną dla innych mieszkańców, poprawa jakości życia, m.in. poprzez otwarcie lokalu OSL, wsparcie przy pracach na rzecz ulicy, integrację mieszkańców dzielnicy, powstanie partnerstwa na rzecz dzielnicy.

Podczas wcześniejszych spotkań z mieszkańcami organizatorzy wstępnie rozpoznali potrzeby. Odbył się też minipiknik z okazji Dnia Dziecka. Jak mówi podharcmistrz Śliwowski, miejsce sprzyja zabawom na dworze, co zwłaszcza dla harcerzy jest bardzo ważne.

Propozycje dla mieszkańców dzielnicy to: Klub Mieszkańca; Kącik Seniora, w kórym będzie można napić się kawy, herbaty, przeczytać prasę, porozmawiać, pograć w szachy itp. – osoby starsze nie muszą być same w domu; zajęcia dla dzieci i młodzieży – w ich ramach m.in. aktywność ruchowa, pomoc w odrabianiu lekcji; harcerze planują uczyć młodzież bawić się i pracować w grupie. Hufiec na co dzień prowadzi też świetlice środowiskowe, harcerze mają więc doświadczenie w organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Ma powstać też Biblioteczka dla Mieszkańców – złożona z książek już przeczytanych, a które można przekazać innym. Będa organizowane spotkania ze specjalistami – chodzi zwłaszcza o pomoc ludziom, którzy mieli przerwę w pracy zawodowej. Specjaliści pomogą nabyć umiejętności niezbędne do powrotu na rynek pracy, np. obsługa komputera. Priorytetem jest też integracja z osobami niepełnosprawnymi – zajęcia będą dostosowywane też dla osób z niepełnosprawnością, czemu sprzyja usytuowanie lokalu na parterze.

Świeżo wyremontowany lokal mieści się przy ul. Bardowskiego 21a w dzielnicy Ostatni Grosz.

AD

osl 1 osl 2 osl 3 osl 4 osl 5 osl 6 osl 7 osl 8 osl 9 osl 11 osl 12