Orzeczenia lekarskie wydłużone o 3 miesiące

Fot.: ZUS

Osoby, które czekają na przedłużenie renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych, czy świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne. Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, których ważność upływa w czasie epidemii, z automatu wydłużą się o kolejne 3 miesiące.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przedłużyły ważność części orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_ORZECZENIA_KOPCZYNSKA_06_04_2020.mp3]

Warunkiem jest złożenie wniosku o wypłatę świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zostaną wydłużone na podobnych zasadach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_ORZECZENIA_KOPCZYNSKA_06_04_2020.mp3]

W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne – wypłata świadczenia będzie kontynuowana.

BNO
Materiały prasowe ZUS